Over Heerdink Medical

De missie van Heerdink Medical is om goede kwalitatieve bedrijfsgezondheidszorg te leveren. Het doel is uw medewerker zo spoedig als medisch verantwoord is te begeleiden naar duurzame re-integratie. De  primaire focus van Heerdink Medical  ligt op het MKB, profit sector. Heerdink Medical begrijpt de hulpvraag van uw marktsegment. U heeft geen boodschap aan een arbo-dienst met allerlei zaken/ producten waar u geen gebruik van maakt.

Aansluittarieven? Waarom?

Als een medewerker onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, vangt u dit intern wel op. Pas als het langduriger verzuim betreft waarbij er veel problemen ontstaan, zoekt u een bedrijfsarts die met u kan meedenken en helpt bij het vinden van een directe en op maat gesneden oplossing. Hierbij zoekt u no-nonsense, duidelijke en heldere advisering waar u en uw medewerker mee uit de voeten kunnen.

Voorbeeld: uw medewerker meldt zich ziek met rugklachten. De eerste dagen kan hij niet naar het werk komen en de collega’s zetten een tandje bij om dit op te vangen. Dit is nu eenmaal de manier van samenwerken in een goed lopend bedrijf. Daarna spreekt u af om voor halve dagen te komen werken om in 2 tot 3 weken volledig aan het werk te komen. Dit is een uitstekende oplossing waarbij u geen begeleiding nodig heeft van uw bedrijfsarts.

Wanneer dan wel?

Indien het verzuim langduriger is, er ernstiger problematiek is ontstaan op zowel medisch vlak als in uw continuïteit in bedrijfsvoering, blijkt het in de praktijk verstandig te zijn hulp in te schakelen van uw bedrijfsarts. U en uw medewerker krijgen een helder, duidelijk en concreet werkhervattingadvies.

In een vertrouwelijk gesprek met uw medewerker gaat Heerdink Medical door tot de kern van het probleem. Het advies dat hieruit volgt is geheel gericht op de mogelijkheden van een medewerker in relatie tot de medische beperkingen. De begeleiding blijft totdat iemand volledig is gere-integreerd in werkzaamheden of tot en met de WIA aanvraag na 2 jaar. Heerdink Medical schuwt hierbij de discussie niet met het alle mogelijke betrokken partijen: het UWV, curatieve sector, medewerkers en uzelf.