Referenties

Iedereen die met mij zaken heeft gedaan, in welke hoedanigheid dan ook, nodig ik graag uit om op deze pagina hun feedback te geven. Ook indien dit kritisch commentaar betreft: niemand werkt foutloos en ook ik niet. Zelf vind ik het ook niet geloofwaardig als ik een site zie met daarin alleen maar lovende kritiek. De stelregel: “lof is goed voor je ego maar kritiek is optimaal voor mijn leerproces in het gehele leven” hanteer ik al van meet af aan. Ik heb hierbij alleen wel enkele spelregels: de kritiek kan geen intimiderende lading, op persoonlijk nivo of een politiek karakter hebben. Noch zal ik scheldwoorden accepteren. Voor dergelijke zaken hou ik mij het recht voor om deze te verwijderen.

[gwolle-gb]