Providers

Op deze pagina wil ik graag mijn provider netwerk aan u voorstellen. Dit betreffen mensen/ bedrijven aan wie Heerdink Medical zijn naam wil verbinden. Mijn ervaringen zijn met onder genoemde providers uitstekend te noemen en de werkwijzen sluiten dan ook naadloos aan bij wat u van mij gewend bent: een heldere, duidelijke no-nonsense aanpak die werkt. Ik noteer ook de links van de betreffende sites en voor vragen kunt u uiteraard ook altijd bij mij terecht.

 

Severena-coaching

 

Coaching. Dit is een veelgebruikte term en er zijn nog meer coaches dan er kerken zijn in dit land. Ik heb een aantal coaches ingezet voor mijn werk. De coaching van Severena is doeltreffend en adequaat. Een coach zet ik in bij medewerkers die mentale problemen hebben maar nog “te goed” zijn om verwezen te worden naar GGZ zorg, zoals een psycholoog. De feedback van doorverwezen cliënten zijn tot op heden allen uitmuntend geweest: zelfinzicht creëren, de sterkte/ zwakte analyses duidelijk op een rij krijgen en deze op een optimale manier te verbeteren.

Link: www.severena.nl

 

Bogers Intermediairs b.v.

De arbeidsdeskundige is de rechter hand van de bedrijfsarts. Als een medewerker onverhoopt niet meer kan terugkeren naar (aangepast) eigen werk is het van kardinaal belang om z.s.m. de arbeidsdeskundige in te schakelen. Vanuit de professionaliteit van de arbeidsdeskundige zal deze uw bedrijf onderzoeken naar de mogelijkheden voor een andere functie, rekening houdend met de medische beperkingen. Het zogenaamde spoor I traject. De bedrijfsarts zal deze beperkingen aan de arbeidsdeskundige doorzetten opdat hij een op maat gesneden advies kan geven. Tonny Bogers is een arbeidsdeskundige die van wanten weet. Directe, duidelijke en zeer snelle communicatie vormen zijn grootste kwaliteiten. Mocht een spoor I niet haalbaar blijken te zijn, biedt Bogers ook spoor II re-integratietrajecten aan. En nee, dat betreft niet uw medewerker in een computerzaaltje neerzetten om te zoeken naar vacatures waarvoor u een gepeperde rekening krijgt. Hij begeleidt actief en gebruikt zijn uitgebreide netwerk voor (proef)plaatsingen. Ook is Tonny mediator inzake arbeidsconflicten.

 

Link:  http://www.bogers-reintegratie.nl/

 

Rescue Nederland

Rescue Nederland heb ik sinds vorig jaar leren kennen. Op een goede dag ben ik daar uit pure nieuwsgierigheid binnen komen wandelen. Rescue Nederland verzorgt uw BHV cursussen, EHBO trainingen en verricht opleidingen in de zorg. In de zorg zal met name in de toekomst een steeds grotere vraag zijn. Uiteraard heb ik Rescue Nederland al met Tonny Bogers in contact gebracht voor mogelijke spoor II re-integratietrajecten. Ook heeft Heerdink Medical de eer gekregen om Rescue Nederland als klant te mogen begroeten! Ik verwijs u graag naar mijn referentie van Wilfried van Rijswoud.

Link:  http://www.rescue.nl

 

De Gezonde Zaak

Een landelijk dekkend netwerk van instellingen die uw medewerker een op maat gericht, Multi discpilinair trainingstraject aanbieden. De kernkwaliteiten zijn: demedicaliseren en klachten-decentralisatie. Dit wil zeggen: het optimaliseren van de benutbare mogelijkheden, waarbij de zeker aanwezige klachten en beperkingen een zo min mogelijk centrale rol spelen in het dagelijks leven van medewerkers. Uiteraard wordt hierbij ook de omgeving niet uit het oog verloren. Net zo min als de mensen zelf na afloop van het begeleidingstraject. Er vind namelijk een follow-up van een half jaar. De begeleidingstrajecten worden vergoed vanuit de ziektekostenverzekering; de werkgeversmodule is echter voor eigen rekening maar zeker aan te bevelen opdat de begeleiding optimaal verloopt. De kosten besparing die u krijgt door de snellere en vooral duurzame re-integratie van uw medewerker verdient zich veelvuldig terug.

Link:  http://www.degezondezaak.nl/

 

DTPH

Ik zou mijn DTP provider zwaar tekort doen als ik haar niet alhier vermeld. Mevr van IJperen (denkt u er s.v.p. aan om dit als IEperen te spellen J) heeft mijn mooie site gebouwd. Zoals zij al jarenlang gewend is, kwam ik op de proppen met een totaal niet doordacht plan om dit vorm te geven. Hoewel ik best handig ben met computers en programma’s, ben ik jaloers op digibeten op het vlak van internetsites en grafische vormgeving. Zelf krijg ik dan altijd neigingen om met een stenen beitel mijn monitor te gaan bewerken om u een indruk te geven van mijn nivo hierin! Na een aantal gesprekken en mail contacten over en weer heeft zij een prachtige site gemaakt, die ik zelfs kan bijwerken (wat ik nu ook aan het doen ben), een geweldig logo ontworpen en 1 mailtje/ telefoontje en er ligt 3 dagen later naamkaartjes, stempels en alles wat met communicatie te maken heeft in mijn brievenbus!

Link: www.dtph.nl